dimecres, 10 de febrer del 2016

ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DE L’AMPA


 

Assistents: David Sánchez, Miquel Moreno, Susana López, Iris Andreu, Javier Aguilar, Mireia Garriga, Natalia Ousyannikova, Carme Cabrera, Raul Terricabras, Yolanda López, Matilde Jimenez, David Masdeu, Elisabeth Viñas, Eva Picañol, Ricar Muñoz, Cristina Rovira, Carme Miró, Vicky Sánchez. 

 

Rou Sánchez ( vot delegat, s’adjunta al acta)

 

 

 

ORDRE DEL DIA:   

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea general anterior.
2. Proposta d’augment de les quotes (Material, Llibres i Ampa) 
3. Torn obert de paraula. Precs i preguntes. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

El president, David Sánchez, obre la sessió i el secretari Miquel Moreno llegeix  l’acta de l’assemblea general  del 28 d’octubre  de 2015.

Llegida i aprovada l’acta el President explica breument perquè ens hem reunit.

 

2. Proposta d’augment de les quotes (Material, Llibres i Ampa) 

S’exposen els motius de la proposta d’augment de quotes de Material, llibres i AMPA que són els següents:

Les quotes porten congelades molts anys.
Al llarg d’aquests anys s’ha incrementat el cost del material, llibres,..
Tant escola com AMPA hem sofert les retallades econòmiques de les administracions públiques.
D’aquesta manera ens anem equiparant a les quotes de la resta d’escoles publiques del municipi.
A trets generals el destí de les quotes és el següent:
Quota de material: es dona l’import íntegre a l’escola per la compra de material escolar.
Quota de llibres: s’utilitza per a la compra de llibres dels alumnes de l’escola.
Quota AMPA: assumeix la morositat de les quotes de material i llibres, assumeix les acollides i extraescolars deficitàries, es fa càrrec de la gestió de la Biblioteca de l’escola, Assegurances, Festes tradicionals dels alumnes de l’escola, aportació per a material i equipaments necessaris  per a l’escola.
Aquest curs està previst que l’escola renovi tots els ordinadors de l’aula d’informàtica que estan obsolets. L’AMPA paga la meitat d’aquest cost. La Junta de l’AMPA considera molt important que els alumnes puguin tenir uns equips informàtics al dia.
Som una escola petita però que oferim tots els serveis d’una escola gran (acollides, extraescolars, menjador,…), no podem quedar despenjats de la resta, si volem seguir tenint una escola de qualitat hem d’ajustar preus i costos.
Es convida a tothom a ser membre actiu de la Junta de l’AMPA i els divendres de 15 a 17h al despatx de l’AMPA s’atendran totes les consultes.

Per tot l’exposat es proposen les següents quotes:

QUOTES CURS 2015-2016 

QUOTA AMPA. 25 EUROS 

QUOTA MATERIAL: 48 EUROS 

QUOTA LLIBRES INFANTIL: 48 EUROS 

QUOTA LLIBRES CI,CM I CS: 73 EUROS 

QUOTES QUE ES PROPOSEN PEL CURS 2016-2017 

QUOTA AMPA. 35 EUROS 

QUOTA MATERIAL: 50 EUROS 

QUOTA LLIBRES INFANTIL: 50 EUROS 

QUOTA LLIBRES CI,CM I CS: 75 EUROS 

 

3. Precs i preguntes

 

MOROSITAT. Es genera el debat entre els assistents per la preocupació pel seguiment de la morositat. S’informa que l’índex de morositat, al dia d’avui, no es molt elevat, uns 2000 euros. Aquests números son molt semblants a altres anys. Es recalca que es fa un seguiment  tant per part del AMPA com per part de la Secretaria de l’escola.

 

ACOLLIDES MATINALS.  Es genera el debat sobre les acollides matinals que son deficitàries. S’estudiarà la proposta de incrementat el preu per que les famílies usuàries siguin les que assumeixin gran part de les despesa sense que desaparegui el servei.

 

PAGAMENT QUOTES. Es demana que es torni al pagament de quotes en dues parts, Juliol i Setembre. S’informa que la Junta de l’ AMPA te previst que sigui així

 

 

 

4. ACORDS:
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat
S’aprova l’increment de quotes proposat amb 3 vots en contra i 16 a favor

 

 

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del president.

 

Es dona per finalitzada la reunió a les  22 h i s’agraeix l’assistència de pares i mares a aquesta Assemblea a més de convidar-los a participar amb el AMPA amb col·laboracions i idees.

 

 

Secretari                                                                                                  Vist-i-plauEl president,

 

Miquel Moreno Martín                                                                          David Sánchez Valderrama

  

RENOVACIÓ DE L'EQUIP INFORMÀTIC.

10 Ordinadors i 6 tablets!!!Entre l'Escola i l'AMPA,aquesta setmana s'ha renovat l'equipament informàtic de l'aula  d'informàtica. Ara els alumnes de la Vall del GES estaran més a la última que mai. L'AMPA col·labora activament i sempre que pot a millorar els recursos de l'Escola, per això és tant important col·laborar per poder anar cap a l'Escola que volem!

dimarts, 9 de febrer del 2016

L'ESPAI DE TROBADA


Aquest divendres a l'Espai de Trobada,es va omplir d'olor de roscos d'anís.
Les germanes Mari i Monica van compartir amb nosaltres aquesta boníssima  recepte familiar.
Perque defet a l'Espai de trobada el que volem és aixó apropar i conèixer les diferentes families que formem l'Escola.
 

 
 
 
 
 
 

CARNAVAL D'ENIGMES.

Divendres és va fer la rua del Carnaval a l'Escola. Seguint el tema transversal d'aquest any tant els professors com els alumnes anaven disfressats d'algun enigma. Des de l'AMPA també ens hi vam apuntar i vam fer una crida a tots els pares a vindre i participar a la rua, i el final erem una vintena de pares disfrutant  de la disbauxa d'aquest Carnaval.